Záchrana dat

S jistotou se dá říci, že dříve nebo později, každy datový nosič vypoví svou funkci. Je pouze otázkou času, kdy se tak stane. Jak jsou vaše data důležitá si obvykle uvědomíte právě v tento okamžik. Pokud nechcete data obětovat, zbývá jediná možnost; záchrana dat resp. obnova dat (datarecovery).

Možnosti záchrany dat z datového nosiče

pevné disky (HDD všech značek a velikostí)

flash paměti (flash drive - všech značek a velikostí)

paměťové karty všech typů (SD, SM, MMC, XD, CF atd.)

veškeré další datové nosiče

Záchranu dat i obnovu dat jsme schopni provést prakticky z jakéhokoliv datového média.

Záchrana nebo obnova dat?

 • obnova dat (datarecovery) - provádí se v případě, kdy dojde k softwarovému poškození dat na datovém nosiči (HDD, CD, paměťová karta apod.)
 • záchrana dat - je aplikována v případě mechanického (hardwarového) poškození datového nosiče

Úspěšnost záchrany dat

Záchrana nebo obnova dat je náročný a vysoce odborný proces, nicméně s ohledem na moderní technologie je procento úspěšnosti velmi vysoké.

 • záchrana dat - úspěšnost záchrany dat v roce 2023 činila 95,8 %
 • obnova dat (datarecovery) - úspěšnost obnovy da v roce 2023 činila 99,3%

Jedná-li se o softwarové poškození operačního systému, včetně poškozeného RAID pole jsme schopni provést téměř 100 % obnovu dat a nastavení původních konfigurací. Nezáleží přitom na operačním systému, který používáte!

Záchrana dat a příčiny poškození

Příčin poškození datového nosiče vedoucí k záchraně nebo obnově dat může být mnoho. Jakmile zaznamenáte některý z níže uvedených problémů, existuje vysoká pravděpodobnost, že k poškození došlo nebo k němu právě dochází.

POZOR !!! V takovém případě se rozhodně nepokoušejte datový nosič opětovně spustit ! Výrazně tím snižujete možnost záchrany dat !

 • datové soubory či adresáře na disku nelze přečíst, otevřít nebo obsahují nesmyslné údaje
 • operační systém nenabíhá nebo je nestabilní
 • pevný disk se netočí nebo je jeho chod doprovázen nestandardními zvuky
 • počítač pevný disk nebo jiné datové médium nedetekuje

Jak záchrana či obnova dat probíhá ?

 • posouzení možnosti záchrany dat - technici posoudí, je-li možné uvedenou záchranu (obnovu dat) provést s ohledem na rozsah poškození datového nosiče a stanoví cenu záchrany
 • provedení služby záchrana dat nebo obnova dat - pakliže zákazník akceptuje stanovenou cenu je služba bezoodkladně provedena
 • zachráněná data jsou zákazníkovi předána na CD, DVD, HDD nebo jinak, dle potřeby a požadavku zákazníka

Ochrana údajů

Všechna data či jakékoliv jiné informace, které jsou předmětem služby záchrana dat nebo obnova dat považujeme za zcela důvěrná, přičemž respektujeme všechny zákonem dané normy ve vztahu k ochraně osobních údajů. Po převzetí zachráněných dat zpět zákazníkem, jsou všechna data bez pořízení jakýchkoliv záloh smazána!

Máte-li jakékoliv jiné požadavky na zacházení s vašimi údaji, jsme připraveni vám v maximální možné míře vyjít vstříc a poskytnout vám požadovanou péči!

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na lince 604 75 76 77 nebo prostřednictvím níže uvedených formulářů. Svoz datového nosiče na záchranu dat realizujeme pro všechny klienty ZDARMA po celém území České republiky.

Máte dotaz ohledně této služby? Zkuste nejčastější dotazy, případně nám zašlete dotaz.

Zasílání novinek a slev