Jak připravit notebook k přepravě ?

Pokyny pro správné zabalení zásilky odesílané k servisnímu zásahu.

Přepravu notebooků do servisního střediska POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o. zajišťují přepravní společnosti DPD (po celé České republice) nebo kurýrní přepravní služba MESSENGER (pouze Praha). Zasílaný notebook, včetně jeho příslušenství je nezbytné řádně zabalit tak, aby při přepravě nedošlo k dalšímu poškození. V případě zařízení zasílaných do reklamace zabalte notebook nejlépe do originálního nebo jiného pevného obalu (krabice). Volný prostor mezi obalem a notebookem vyplňte vhodným materiálem (noviny, bublinkové fólie apod.) a ujistěte se, že se notebook případně jiné přiložené příslušenství při manipulaci s krabicí nepohybuje.

V případě notebooku odesílaného k reklamaci (záruční servis) přiložte kopii prodejního dokladu, dodacího listu, originál záručního listu, podepsaný seznam příslušenství, které s notebookem zasíláte a stručný popis problému, který jste na notebooku zaznamenali.

V případě notebooku, který zasíláte na pozáruční servis přiložte podepsaný seznam příslušenství a stručný popis problému, který jste na notebooku zaznamenali, nebo který potřebujete vyřešit.

Celý balík pečlivě zalepte přes všechny spoje širokou lepící páskou a ujistěte se, že celý komplet vyhovuje výše uvedeným podmínkám. Po přijetí zásilky do našeho servisního střediska budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím SMS, telefonicky nebo E-mailem.

Jak správně notebook zabalit ...

 zasilka1a  zasilka1b

POZOR !!!
V žádnem případě neposílejte notebooky pouze v brašně, vyjma případů, kdy je použito přepravní služby MESENGER, kde je takovéto zabalení postačující. Přepravní služba a ani společnost POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o. neručí za nedostatečně zabalené zařízení.

↑ Chybně zabaleno k přepravě ↑ Správně zabaleno k přepravě
 zasilka3a  zasilka3b
↑ Chybně zabaleno k přepravě ↑ Správně zabaleno k přepravě