Ochrana soukromí

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Prohlášení a zásady ochrany osobních údajů ve společnosti.

Předmluva

Společnost POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST věnuje velké úsilí ochraně osobních údajů. Osobní údaje chráníme před neoprávněným použitím celou řadou specializovaných technologií a postupů. Níže uvedený text objasňuje systém a důvody shromažďování osobních údajů, včetně jejich využívání společností POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST.

Použití a shromažďování osobních údajů

V rámci Vaší komunikace s námi prostřednictvím některé z našich webových stránek nám poskytujete osobní údaje, které nám umožňují Vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktů nebo služby, které jste si vyžádali (objednávání servisních služeb, objednávání e-mailových zpravodajů, informace o novikách společnosti, nakupování produktů prostřednictvím e-shopu apod.). Shromažďované údaje obsahují základní údaje o Vaší osobě (jméno, příjmení, titul, název společnosti, telefon, e-mail, adresu příp. další doplňující údaje) přičemž společnost POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST je oprávněna tyto údaje v nezbytném rozsahu poskytnout jiným subjektům, které se podílejí na plnění Vašeho požadavku, který jste si vyžádali. Společnost POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST může shromažďovat i informace, které se týkají návštěvnosti webové prezentace především s ohledem na to, kdo a kdy na web společnosti přistupuje, z jaké IP adresy tak činí, které části webové prezentace otevírá apod. Tyto informace slouží především ke zkvalitnění našich služeb, zlepšení webové prezentace a analýze vývojových trendů. Obecně platí, že shromážděné osobní údaje na webu POČÍTAČOVÉ POHOTOVOSTI budou využity k jeho bezproblémovému provozu a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali, nebo ke kterým jste dali souhlas a dále pak k obchodním a marketingovým účelům. Zákazník má právo písemně požadovat odstranění osobních údajů z databáze.

Zabezpečení osobních údajů

Ochraně vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost přičemž využíváme řadu moderních technologií a pracovních postupů. Získané osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě příp. listinné podobě a jsou patřičně zabezpečeny proti zneužití. S údaji pracují pouze ti pracovníci, kteří jsou k tomu proškoleni.

Soubory cookie

Na webových stránkách POČÍTAČOVÉ POHOTOVOSTI používáme soubory cookie. Tyto soubory nám anonymně shromažďují údaje, které následně využíváme ke zkvalitnění našich služeb. Díky souborům cookie získáváme lepší informace o tom, jak pomoci zlepšit chod našich webových stránek, jejich struktury a napomáhají Vám v lepší průchodnosti při Vaší opakované návštěvě na našem webu. Informace získané pomocí souborů cookie jsou zcela anonymní, ale pokud nechcete, abychom tyto inforemace získávali, můžete je odmítnout vypnutím ve Vašem prohlížeči. Pakliže však odmítnete přijímat soubory cookie je pravděpodobné, že některé části naší webové prezentace nebudou pracovat korektně.

Aktualizace

S ohledem na skutečnost, že toto prohlášení může být příležitostně aktualizováno resp. doplněno o nové skutečnosti, doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli dostatečně informováni o nových skutečnostech a změnách, které pro ochranu Vašich osobních údajů provádíme.

Kontaktní informace a aktualizace tohoto prohlášení

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů nebo připomínek nás laskavě kontaktujte na níže uvedené adrese. Vaše náměty budeme analyzovat a v akceptovatelné míře se je pokusíme aplikovat, abychom zlepšili kvalitu našich služeb.

POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Lublaňská 19, 120 00 Praha 2 - Nové Město
 info@pocitacovapohotovost.cz

Ochrana soukromí - 3.0 out of 5 based on 2 votes